BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

KjelDigester K-446/K-449

Nhiều mẫu hơn trong một ngày

K-449

KjelDigester làm giảm thời gian thực hiện quy trình phá mẫu dựa trên khối đến hai giờ và đáp ứng được các yêu cầu cao nhất về an toàn. Mức độ tự động hóa cao là tính năng phù hợp hoàn hảo với KjelMaster System, cho phép tạo năng suất mẫu cao chưa từng thấy.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu suất cao

 • Tăng tốc các bước gia nhiệt và làm mát, tiết kiệm lên đến hai giờ
 • Chuyển trực tiếp giá đựng 20 vị trí đến KjelSampler
 • Vận hành tự động bằng cách sử dụng bộ phận nâng tự động và thời gian khởi động được lui lại (chỉ K-449)
 • Các mức thời gian / nhiệt độ có thể được lập trình và thiết bị lọc khí K-415 được điều khiển hoàn toàn (chỉ K-449)

An toàn và tiện lợi

 • Cải thiện hàn kín để truyền hiệu quả các loại hơi khói độc hại
 • Người dùng không phải tiếp xúc với các mẫu nóng nhờ bộ phận nâng tự động (chỉ K-449)
 • Cố định mô-đun hút bằng từ tiện lợi
 • Tuổi thọ của khối và phụ kiện được gia tăng với khay hứng nước bảo vệ

Đã được minh chứng

 • Phù hợp với các quy định chính thức như AOAC, ISO, EN
 • Điều khiển nhiệt độ chính xác theo mức đã được lập trình
 • Phá mẫu có thể tái lập nhờ tính đồng nhất nhiệt được nâng cao

Product video

Ý kiến của khách hàng

“The KjelDigester helps us to get results faster and it is the ideal companion to our automated Kjeldahl system. The reliability of these instruments is essential for our service laboratory, thus we really appreciate the great support from the BUCHI service team.”

Mrs. Barbara Vogel, Nutrient Analysis, Laboratory Manager
UFAG Laboratorien AG, Switzerland