BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Thiết bị chưng cất K-350 / K-355

Phân tích Kjeldahl ở mức cơ bản và cao hơn

Distillation Unit K-350 / K-355

Phương pháp Kjeldahl dùng xác định nitơ hoặc protein được chấp thuận chính thức là phương pháp tiết kiệm nhất. Mở rộng phạm vi các ứng dụng với các tính năng bổ sung của K-355.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tiết kiệm chi phí

 • Thiết bị cơ bản cho phương pháp Kjeldahl và các quy trình chưng cất hơi nước khác
 • Điều khiển nước làm mát thân thiện với môi trường để giảm lượng nước tiêu thụ
 • Splash protector bằng nhựa tuổi thọ cao

Dễ sử dụng

 • Lập trình đơn giản các thông số chưng cất
 • Dễ dàng vận hành và hiệu chuẩn bơm thuốc thử
 • Bộ nhớ nhiều phương pháp phục vụ công tác phân tích thường xuyên với K-355

Sử dụng trong phạm vi rộng

 • Bơm chịu được axit cho các ứng dụng chưng cất hơi nước bổ sung
 • Giảm năng lượng hơi nước để chưng cất chậm
 • Lựa chọn splash protector bằng nhựa hay bằng thủy tinh
Features
Safety features

Các tính năng an toàn

Tự động định lượng hóa chất, các bộ cảm ứng bảo vệ cho ống đựng mẫu, cửa trước và cửa dịch vụ đảm bảo vận hành an toàn.

Save cooling water

Tiết kiệm nước làm mát

Tự động bắt đầu và kết thúc sử dụng nước làm mát trong quá trình chưng cất.

Splash protector

Splash protector

Lựa chọn giữa splash protector bằng nhựa tuổi thọ cao hay splash protector bằng thủy tinh để kiểm soát bằng mắt phản ứng hóa học.

Steam regulation

Điều chỉnh hơi nước

K-355 điều chỉnh năng lượng hơi nước để điều khiển các mẫu tạo bọt và các phản ứng phát nhiệt.

Specific sample tubes

Ống đựng mẫu chuyên dụng

Chọn ống đựng mẫu phù hợp theo ứng dụng để vừa với lượng mẫu yêu cầu.

Scientific mobile apps

Hỗ trợ ứng dụng bằng mobile apps

Quản lý dữ liệu giúp công việc hàng ngày trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

 • Kjeldahl Optimizer
 • Kjeldahl Reports