BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Vật tư tiêu hao cho thiết bị lọc khí

Vật tư tiêu hao được cung cấp bởi BUCHI cho phương pháp phá mẫu và chưng cất đáng tin cậy

Consumables for the Scrubber

Giai đoạn hút khí của thiết bị lọc khí giữ lại hầu hết các hạt không mong muốn bằng các hạt granit than hoạt tính hoặc các hạt hấp phụ phổ hấp thụ. Cho phép những sol khí (aerosols) được tái ngưng tụ

View more

Tabs