BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Vật tư tiêu hao dùng cho phá mẫu và chưng cất

Vật tư tiêu hao được cung cấp bởi BUCHI cho phương pháp phá mẫu và chưng cất đáng tin cậy

consumables

Các hóa chất từ BUCHI được nghiên cứu để đạt được kết quả tin cậy và có khả năng tái lặp. Yếu tố quan trọng để có được kết quả đáng tin cậy đó là dung dịch axit boric phải được chuẩn bị đúng cách. Dung dịch axit boric của BUCHI có lượng chất chỉ thị chính xác là 2 hoặc 4 % dung dịch axit boric với giá trị pH được điều chỉnh phù hợp với chuẩn độ đo quang và chuẩn độ đo điện thế.

View more

Tabs