BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Industrial Evaporation Continuous»

Cô đặc các thể tích mẫu lớn

Continuous

Khách hàng luôn muốn chưng cất các lượng mẫu lớn với công sức bỏ ra tối thiểu. Giải pháp
«Industrial Evaporation Continuous» là cách hiệu quả nhất giúp chưng cất khối lượng dung môi
không giới hạn một cách tự động.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tự động và an toàn

 • Chưng cất liên tục và tự động các khối lượng dung môi lớn
 • Vận hành an toàn nhờ kiểm soát quy trình bằng nhiều bộ cảm biến
 • Giám sát từ xa bằng thông báo trên điện thoại di động

Hiệu quả

 • Tiết kiệm thời gian do tương tác thủ công tối thiểu trong quá trình chưng cất
 • Tiết kiệm chi phí so với nhiều hệ thống chưng cất độc lập
 • Giải pháp tiết kiệm không gian đối với các thể tích mẫu lớn

Dễ sử dụng

 • Bơm chân không và máy làm lạnh tuần hoàn khép kín được điều khiển tập trung
 • Bộ điều khiển chân không tích hợp cho kết quả có thể lặp lại
 • Tháo lắp bình tiện lợi với giá đựng bình độc đáo và hệ thống kết nối bình
Phạm vi
Service & Support

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Distillation Record Software
 • Qualification IQ/OQ
 • FDA compliant components
 • Workshops trainings
 • Minimize downtime thanks to service hotline
 • Preventive maintenance