BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Giải pháp «Lyovapor™ L-300 Continuous»

Thuận tiện với khả năng chuyển chất rắn thành khí không giới hạn

Solution «LyovaporTM L-300 Continuous»

Tìm kiếm một thiết bị luôn sẵn sàng sử dụng, cung cấp bình ngưng tụ vô hạn, có thể được sử dụng bởi nhiều người cùng một lúc và không phải làm vệ sinh? Giải pháp « Lyovapor™ L-300 Continuous» cung cấp phương pháp sấy đông cần thiết cho các dung môi có gốc hữu cơ và nước bất kể năng suất mẫu có tăng đến mức nào trong tương lai.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Hiệu quả

 • Bình ngưng kép không giới hạn
 • Quy trình có độ lặp lại nhờ các thông số ổn định
  • Nhiệt độ đông -105°C
  • Áp suất chân không
 • Sự thăng hoa của nước và dung môi có gốc hữu cơ
 • Liên tục sẵn sàng sử dụng; không cần phải vệ sinh

Tiết kiệm

 • Tiết kiệm điện bằng cách sử dụng bơm chân không nhỏ hơn
 • Dung tích bình ngưng thăng hoa không giới hạn
 • Chỉ cần một thiết bị cho người sử dụng khác nhau

Tiện lợi

 • Có thể kiểm tra các thông số quy trình mọi nơi, mọi lúc bằng ứng dụng giám sát của BUCHI
 • Vệ sinh hơi nước làm sạch tự động,
 • Tính linh hoạt tối đa liên quan đến định vị màn hình (ở phía trước hoặc bên cạ nh)
Phạm vi
Your solution «Lyovapor L-300 Continuous»

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Application support
 • Training workshops
 • Service hotline
 • Preventive maintenance
 • GMP-compliant components
 • Service and documentation (IQ/OQ)
Solution «LyovaporTM L-300 Continuous»

Applied products