BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Giải pháp «Lyovapor™ L-200 Pro Control»

Sấy đông đối với cấu hình nâng cao

Solution «Lyovapor L-200 Pro Control»

Tìm kiếm thiết bị nhỏ gọn để thực hiện việc sấy đông chất lượng cao với mức độ tự động hóa cao? Giải pháp « Lyovapor™ L-200 Pro Control» cung cấp phương pháp thực hiện, quy trình hoàn toàn tự động, nhập dữ liệu và ghi biểu đồ trong thời gian thực dễ dàng.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tiện lợi

 • Bảng điều khiển màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng hiển thị tất cả các thông số quy trình một cách nhanh chóng
 • Các phương pháp lập trình và báo cáo có thể được lập trình dễ dàng (kiểm soát áp suất chân không và nhiệt độ sản phẩm phụ thuộc vào thời gian)
 • Dữ liệu nhiệt độ áp suất và sản phẩm được ghi lại trong thời gian thực
 • Thông báo trên thiết bị di động để quyết định xem có cần can thiệp thủ công hay không

Tiết kiệm

 • Hệ thống hiệu quả về mặt chi phí cho việc sấy đông tiên tiến
 • Tiết kiệm diện tích do thiết kế nhỏ gọn
 • Buồng sấy kích hoạt nắp đậy dưới bầu không khí trơ
 • Vệ sinh đơn giản

Độ lặp lại

 • Ghi lại toàn bộ thông số dữ liệu quy trình quan trọng trên thẻ SD
 • Quy trình có độ lặp lại nhờ các thông số ổn định
  • Nhiệt độ đông
  • Chênh lệch nhiệt độ kệ ±1°C
  • Áp suất chân không 
Phạm vi
Your solution «Lyovapor L-200 Pro Control»

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Application support
 • Method support
 • Training workshops
 • Service hotline
 • Preventive maintenance
 • GMP-compliant components
 • Service and documentation (IQ/OQ)
Solution «Lyovapor L-200 Pro Control»

Applied products