BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Giải pháp«Lyovapor™ L-200 Classic»

Sấy đông cho các yêu cầu thiết yếu kèm việc kiểm soát

Solution «Lyovapor™ L-200 Classic»

Tìm kiếm giải pháp sấy đông chất lượng cao, toàn diện và tiết kiệm có thể được nâng cấp? Bình ngưng 6 kg/-55 °C, bộ phận điều khiển, bơm chân không và điều khiển chân không, giải pháp «Lyovapor™ L-200 Classic» đáp ứng hiệu quả tất cả các yêu cầu sấy đông. 

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tiết kiệm

 • Hệ thống hiệu quả về mặt chi phí cho nhu cầu hàng ngày
 • Nền tảng mô-đun, có thể nâng cấp thêm
 • Tiết kiệm diện tích – có thể lắp đặt trên băng ghế hoặc trên xe đẩy

Hiệu quả

 • Điều khiển áp suất và làm mát nhanh
 • Vệ sinh bán tự động do van xả điện tử
 • Quy trình có độ lặp lại nhờ các thông số ổn định
  • Nhiệt độ đông
  • Áp suất chân không 

Tiện lợi

 • Thao tác đơn giản do quy trình được hướng dẫn
 • Thông báo trạng thái về quy trình và các khoảng thời gian bảo dưỡng
 • Có thể kiểm tra các thông số quy trình mọi nơi, mọi lúc bằng ứng dụng giám sát của BUCHI
Phạm vi
Solution «Lyovapor™ L-200 Classic»

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Application support
 • Training workshops
 • Service hotline
 • Preventive maintenance
 • GMP-compliant components
 • Service and documentation (IQ/OQ)
Solution «Lyovapor™ L-200 Classic»

Applied products