BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Phần mềm Lyovapor™

Sấy đông lạnh với Infinite-Control™

Lyovapor™ Software

Phần mềm Lyovapor™ cung cấp Infinite-Control™ cho Lyovapor™ L-200 và Lyovapor™ L-300. Lần đầu tiên, trong kỹ thuật sấy đông lạnh, Thiết kế-nhanh cung cấp một giải pháp đơn giản để lập trình và bắt đầu vận hành. Hơn nữa, còn bao gồm việc theo dõi quá trình theo thời gian thực và các báo cáo có thể tùy chỉnh.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Infinite-Control™

  • Theo dõi quá trình vận hành nhờ ghi dữ liệu theo thời gian thực
  • Giám sát từ xa nhờ thiết bị di động
  • Theo dõi nhiều thiết bị BUCHI cùng lúc

Dễ sử dụng

  • Thiết kế nhanh là một phương thức nhanh chóng để lập trình và vận hành
  • Phần mềm trực quan dễ sử dụng 
  • Phương pháp có thể dễ dàng điều chỉnh trong lúc vận hành

An toàn

  • Chế độ bảo vệ mẫu giúp ngăn chặn nhiệt độ sụp và tăng áp suất
  • Theo dõi theo thời gian thực với đồ thị và sơ đồ quá trình
  • Gửi thông báo bằng tin nhắn
Features
Quick-Design

Thiết kế nhanh

Phương pháp lập trình đồ họa giúp thiết lập nhanh chóng quy trình của bạn

Status graph

Đồ thị trạng thái

Toàn bộ dữ liệu có thể hiện thị thời gian thực trong một sơ đồ quá trình và trong một đồ thị giúp dễ dàng phát hiện sự cố.

Quick-Design

Chế độ bảo vệ mẫu

Nếu nhiệt độ mẫu cao hơn nhiệt độ sụp hoặc áp suất vượt ngoài phạm vi an toàn thì chế độ bảo vệ mẫu được kích hoạt. Việc này giúp giảm áp lực và ngừng việc gia nhiệt kệ sấy.

Method database

Cơ sở dữ liệu phương pháp

Tất cả các phương pháp đều được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu độc lập và có thể vận hành được trong các lần tiếp theo và có thể thay đổi trên bất kỳ máy tính nào trong hệ thống của bạn.

Method start

Vận hành phương pháp

Tất cả các phương pháp đều có thể được khởi động và thay đổi trong lúc vận hành bằng máy tính của bạn hoặc giao diện Pro.

Customized reporting

Báo cáo có thể tùy chỉnh

Phần mềm theo dõi tất cả các thông số cảm biến và báo cáo cá nhân có thể được thiết lập dựa trên tất cả các dữ liệu cần thiết.

Complete your portfolio