BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

UniversalExtractor E-800

Mạnh mẽ và hoàn hảo đối với sự đa nhiệm

UniversalExtractor E-800

UniversalExtractor E-800 hoàn toàn phù hợp với bất kỳ quy trình tách chiết đòi hỏi phức tạp. Sáu vị trí tách chiết riêng biệt cho phép điều khiển quá trình riêng lẻ và vận hành đồng thời các phương pháp tách chiết khác nhau. Máy gia nhiệt tốc độ cao kết hợp với kiểm soát quy trình phức tạp cho phép các quá trình tách chiết nhanh nhất và có thể tái lặp nhất.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Đa nhiệm

 • Sáu vị trí tách chiết riêng biệt cho phép điều khiển quá trình riêng lẻ và vận hành đồng thời các phương pháp tách chiết khác nhau.
 • Nhiều quy trình có thể được thực hiện cùng lúc
 • Phát triển phương pháp nhanh hơn và năng suất mẫu cao hơn

Cảm biến bảo vệ mẫu

 • Công nghệ bảo chất phân tích đang chờ cấp bằng sáng chế luôn đảm bảo rằng chỉ có thể tìm thấy một mức dung môi tối thiểu trong beaker để việc thu hồi chất phân tích tốt nhất
 • Ngăn chặn sự biến chất và phân rã các chất được phân tích nhạy nhiệt trong suốt quá trình
 • Đảm bảo an toàn và nồng độ tách chiết có khả năng tái lặp

Điều kiện trơ hoàn toàn và an toàn tối đa cho chất được phân tích

 • Tất cả các thành phần trong UniversalExtractor E-800 đều tiếp xúc với mẫu và dung môi được làm bằng vật liệu trơ hoàn toàn
 • Loại bỏ sự nhiễm mẫu và bất kỳ ảnh hưởng  nào từ các vật liệu lọc
 • Việc cung cấp khí trơ, có thể lựa chọn ở tất cả các bước của quá trình (tách chiết, rửa, sấy khô) giúp bảo vệ chất được phân tích chống lại quá trình oxy hóa
 • Khí trơ được tự động bật nếu cảm biến bảo vệ chất phân tích được kích hoạt

Ứng dụng linh hoạt

 • Lợi nhuận từ năm phương pháp tách chiết khác nhau trong một bộ dụng cụ thủy tinh lắp ráp phổ dụng. Chọn phương pháp tách chiết tối ưu để đạt được khả năng thu hồi tốt nhất và sai số kết quả thấp.
 • Đối với các mẫu bị nhiễm thấp, bộ dụng cụ thủy tinh lắp ráp cho thể tích mẫu lớn (Large Sample Volume - LSV) có thể mở rộng thể tích mẫu được sử dụng để tách chiết thêm 60%
 • Gia nhiệt nhanh chóng và đồng đều, ngay cả đối với các dung môi có nhiệt độ sôi cao như nước hoặc toluene

 

Tính năng
Optimal sample size

Cỡ mẫu tối ưu

Bộ dụng cụ thủy tinh lắp ráp LSV với buồng tách chiết và beaker lớn hơn cho phép sử dụng với lượng mẫu lớn hơn cần để đạt giới hạn phát hiện yêu cầu của chất được phân tích. Phần các dụng cụ thủy tinh chính được mở rộng 60%.

High performance condensers

Bình ngưng hiệu suất cao

Bình ngưng lớn thu được hơi hiệu quả và đảm bảo thu hồi dung môi cao nhất (> 90%), ngay cả với dung môi dễ bay hơi. Bất kỳ sự phát thải hơi nào cũng đều được loại bỏ và cho phép hoạt động bên ngoài tủ hút.

Full visibility

Hoàn toàn có thể quan sát được

Toàn bộ quá trình tách chiết có thể quan sát được. Các dụng cụ thủy tinh có thể dễ dàng tiếp cận và tháo rời để làm sạch và khử nhiễm trong lò (nung nóng ở nhiệt độ + 450 °C).

Cảm biến bảo vệ mẫu phân tích

Giám sát mức dung môi trong beaker và tránh tình trạng beaker bị khô. Để quá trình an toàn hơn và các chất được phân tích nhạy nhiệt độ cao được bảo toàn tốt nhất.

Nền tảng
UniversalExtractor E-800 ECE

UniversalExtractor E-800 ECE

UniversalExtractor E-800 ECE được thiết kế dành cho việc tách chiết nhanh và tiết kiệm các loại mẫu khác nhau để kiểm soát chất lượng. Sáu vị trí tách chiết riêng biệt cho phép kiểm soát quá trình riêng lẻ. Phương pháp tách chiết liên tục tự động đảm bảo lựa chọn phương pháp đơn giản và vận hành dễ dàng. Hiệu suất tách chiết cao với độ biến thiên thấp kết hợp với giảm tiêu thụ dung môi đảm bảo tiết kiệm chi phí.

UniversalExtractor E-800 Standard

UniversalExtractor E-800 Standard / LSV

Tiêu chuẩn UniversalExtractor E-800 / LSV tiêu chuẩn E-800 hoàn toàn phù hợp với mọi nhiệm vụ tách chiết đòi hỏi nghiêm ngặt. Sáu vị trí tách chiết riêng biệt cho phép điều khiển quá trình riêng lẻ và vận hành đồng thời các phương pháp tách chiết khác nhau. Phiên bản LSV (Large sample volume - Thể tích mẫu lớn) cho phép sử dụng số lượng mẫu cao hơn cần thiết để đạt được giới hạn phát hiện cần thiết của chất phân tích.

UniversalExtractor E-800 Pro

UniversalExtractor E-800 Pro / LSV

LSV UniversalExtractor E-800 Pro / E-800 Pro hoàn toàn phù hợp với mọi nhiệm vụ tách chiết đòi hỏi nghiêm ngặt. Nó hỗ trợ lên đến năm phương pháp tách chiết khác nhau, có thể tự do lựa chọn theo vị trí tách chiết. Máy gia nhiệt tốc độ cao và máy gia nhiệt buồng tách chiết kết hợp với việc kiểm soát quy trình tinh vi cho phép quá trình tách chiết có khả năng tái lặp tốt nhất và nhanh nhất. Phiên bản LSV (Large sample volume - Thể tích mẫu lớn) cho phép sử dụng số lượng mẫu cao hơn cần thiết để đạt được giới hạn phát hiện cần thiết của chất phân tích.