BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

HydrolEx H-506

Mạnh mẽ và có khả năng bù

HydrolEx H-506

HydrolEx H-506 thực hiện quá trình thủy phân axit, chuẩn bị mẫu trước khi tách chiết chất béo để định lượng chất béo tổng. HydrolEx H-506 tạo ra một quy trình trơn tru và an toàn với việc xử lý hệ thống thuận tiện.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Thủy phân axit chuẩn xác để định lượng chất béo tổng

  • Thủy phân axit trước khi tách chiết là một bước cần thiết để định lượng chất béo tổng của những nền mẫu có cấu trúc một phần chất béo của mẫu thực phẩm và mẫu thức ăn chăn nuôi bị phá vỡ.
  • Đảm bảo sự tuân thủ các quy định chính thống để công bố hàm lượng chất béo tổng
  • Các quy trình tiêu chuẩn và toàn diện đảm bảo kết quả có khả năng tái lặp
  • Hỗ trợ thể tích mẫu lớn lên đến 10 gram cho kết quả chính xác, không phụ thuộc vào hàm lượng chất béo hoặc tính đồng nhất

Xử lý an toàn

  • Hàn kín FKM hiệu quả và bền bỉ tránh tiếp xúc với các khí độc hại
  • Chuyển giao sự thủy phân một cách dễ dàng mà không cần tiếp xúc với mẫu

Dễ sử dụng

  • Thiết bị nâng hỗ trợ cho những chuyển động trơn tru của giá mẫu
  • Rửa dễ dàng với phễu rửa chuyên dụng
  • Lọc nhanh chóng và thuận tiện để chuyển mẫu hoàn toàn và thu hồi cao
  • Chuyển dễ dàng mẫu được thủy phân vào buồng tách chiết Soxhlet bằng các ống mẫu thủy tinh có thể tái sử dụng
Tính năng
Integrated workflow

Quy trình làm việc tích hợp

Kết hợp hoàn hảo giữa thủy phân và tách chiết chất béo. Các mẫu ống thủy tinh chuyên dụng phù hợp hoàn toàn với FatExtractor E-500.

Specialized hydrolysis vessels

Các bình thủy tinh chuyên dụng

Các bình thủy tinh chuyên dụng hạn chế sự tạo bọt dù thể tích mẫu lớn

Lọc dễ dàng

Việc lọc và rửa song song sáu mẫu được thực hiện nhờ vào nguồn chân không mạnh mẽ, các bộ phận thủy tinh được tối ưu, cũng như các van chặn riêng lẻ có thể làm gián đoạn chân không tại mỗi vị trí.

Phễu rửa

Phễu rửa được cải tiến tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa các bình mẫu và đảm bảo việc chuyển định lượng từ bình ngưng sang ống mẫu thủy tinh được thực hiện dễ dàng và kết quả có khả năng tái lặp.

Made for large sample volumes

Dành cho các thể tích mẫu lớn

Các bình thủy phân có thể chứa thể tích mẫu lớn, cả chất lỏng và chất rắn, lên đến 10 g. Lượng mẫu lớn đảm bảo kết quả có khả năng tái lặp cao đối với mẫu có tính không đồng nhất cao và lượng chất béo thấp.