BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

FatExtractor E-500

Nhanh chóng và chuẩn xác

FatExtractor E-500

FatExtractor E-500 được thiết kế để tách chiết chất béo nhanh chóng và chuẩn xác. Linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh thiết bị FatExtractor E-500 có thể thực hiện tách chiết theo Soxhlet, Randall hoặc Twisselmann bằng việc thay đổi dụng cụ thủy tinh.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

True Soxhlet

  • Tách chiết Soxhlet là một phương pháp toàn diện và tin cậy, là phương pháp được sử dụng nhiều nhất và thường được yêu cầu đối với nhiều chất nền mẫu
  • Xác nhận những rủi ro được phân tích và thời gian thực hiện của các phương pháp tách chiết khác không có phương pháp chuẩn
  • Được sử dụng là phương pháp tham chiếu cho các hiệu chuẩn NIR.

Tách chiết Soxhlet giúp quá trình nhanh hơn

  • Giảm thời gian chu kỳ là kết quả của việc sử dụng các vật liệu chất lượng cao như cảm biến quang học, gia nhiệt mạnh mẽ và việc lắp dụng cụ thủy tinh được tối ưu.
  • Quá trình Soxhlet tự động đạt đến một tốc độ chưa từng có so với các bộ lắp ráp thủy tinh truyền thống
  • Giảm thời gian cho kết quả và năng suất mẫu chưa từng có mỗi ngày

Thay đổi các bộ phận thủy tinh lắp ráp với nhau (SOX-HE-ECE)

  • Dễ dàng thay đổi các bộ phận kính lắp ráp phù hợp với Soxhlet, Randall (HE) và Twisselmann (ECE)
  • Không giới hạn vào một phương pháp tách chiết, nhưng có thể đáp ứng các nhu cầu thay đổi
  • Thu được lợi nhuận từ việc tiết kiệm thời gian tách chiết nhanh chưa từng có và ít tiêu tốn dung môi nhất của HE
Tính năng

Bộ phận kính lắp ráp có thể thay đổi

Bằng cách thay đổi đơn giản các bộ phận kính lắp ráp, thiết bị FatExtractor E-500 có thể phù hợp với nhiều phương pháp tiêu chuẩn như Soxhlet, Tách chiết nóng (Hot Extraction - HE) hoặc Twisselmann (ECE)

Re-use your solvent

Tái sử dụng dung môi của bạn

Các dung môi mới chưng cất được thu vào trong  chai dễ dàng tiếp cận và có thể tháo rời. Thực hiện một quy trình tách chiết thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí. Hệ thống z-seal cải tiến đảm bảo hạn chế tối đa sự phát thải dung môi.

Individual level sensors

Cảm biến mức cá nhân

Đạt được số vòng quay cao nhất của chu kỳ Soxhlet bằng cách điều chỉnh cảm biến phát hiện mức theo thể tích mẫu. Tăng đáng kể hiệu suất tách chiết và năng suất mẫu /ngày của bạn.

Đáp ứng kích cỡ mẫu

Các phần thủy tinh chính được mở rộng đến 60%, như yêu cầu đối với tách chiết trực tiếp đối với mẫu chất béo thấp.

Nền tảng
FatExtractor E-500 SOX

FatExtractor E-500 SOX / LSV

FatExtractor E-500 SOX / E-500 SOX LSV được thiết kế để tách chiết chất béo tuân thủ theo phương pháp Soxhlet. Quá trình Soxhlet hoàn toàn tự động đạt đến một tốc độ chưa từng có. Giảm thời gian chu kỳ là kết quả của việc sử dụng các thành phần cao cấp như cảm biến quang học, hệ thống sưởi mạnh mẽ và bộ dụng cụ thủy tinh lắp ráp tối ưu. Sử dụng LSV (Large sample volume - thể tích mẫu lớn) để tách chiết trực tiếp các mẫu chất béo thấp.

FatExtractor E-500 HE

FatExtractor E-500 HE

FatExtractor E-500 HE được thiết kế để tách chiết chất béo theo phương pháp tách chiết nóng (= Randall). Lợi nhuận từ thời gian chiết nhanh vô song và tiêu thụ dung môi thấp nhất.

FatExtractor E-500 ECE

FatExtractor E-500 ECE

FatExtractor E-500 ECE được thiết kế để tách chiết chất béo theo phương pháp tách chiết liên tục tiết kiệm (= Twisselmann). Phương pháp tách chiết liên tục tự động đảm bảo lựa chọn phương pháp đơn giản và vận hành dễ dàng. Hiệu suất tách chiết cao với độ biến thiên thấp kết hợp với giảm tiêu thụ dung môi đảm bảo tiết kiệm chi phí.