BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Vật tư tiêu hao - Bộ lọc & Ống chiết

Tốc độ lọc và chất lượng cao nhất

Thimbles_313183-1463.jpg

BUCHI cung cấp hệ thống tách chiết cổ điển tự động cũng như những thiết bị để chiết dung môi bằng áp suất. Ống chiết giấy và giấy lọc bắt buộc sử dụng trong nhiều ứng dụng. BUCHI cung cấp ống chiết và bộ lọc với kích thước tối ưu, phù hợp với các thiết bị tách chiết BUCHI.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Chất lượng tốt nhất

 • Thử nghiệm cho các dụng cụ tách chiết BUCHI với kích thước tối ưu
 • Tỉ suất giá thành và hiệu quả là cao nhất
 • Kết quả đáng tin cậy và nhất quán do độ tinh khiết của sợi xenlulo và sợi thủy tinh
 • Được làm bằng sợi thủy tinh tinh khiết giống vi sợi borosilicate, có độ bền cơ học cao và bền nhiệt

Bộ lọc dành cho tách chiết dung môi bằng áp suất

 • Mã đặt hàng        Bộ lọc
 • 11055932         Lọc đáy, sợi thủy tinh, 100 miếng
 • 11057189         Lọc ở đỉnh cho E-916, sợi thủy tinh, 100 miếng
 • 11057190         Lọc ở đỉnh cho E-914, sợi thủy tinh, 100 miếng
 • 049569             Lọc đáy, xenlulo, 100 miếng
 • 049572             Lọc ở đỉnh cho E-916, xenlulo, 100 miếng
 • 051249             Lọc ở đỉnh cho E-914, xenlulo, 100 miếng

Ổng chiết cho tách chiết cổ điển

 • Mã đặt hàng      Kích thước ống
 • 018105            Ống xenlulo 25 x 100, 25 miếng
 • 018106            Ống xenlulo 43 x 118, 25 miếng
 • 11058983        Ống xenlulo 33 x 94, 25 miếng
 • 11058984        Ống xenlulo 22 x 80, 25 miếng

Ổng chiết cho tách chiết dung môi bằng áp suất

 • Mã đặt hàng      Kích thước ống
 • 11055334        Ống xenlulo cho cell 40 mL, 25 miếng
 • 11059610        Ống xenlulo cho cell 80 mL. 25 miếng
 • 11055358        Ống xenlulo cho cell 120 mL, 25 miếng
 • 11056633        Ống chiết bằng sợi thủy tinh cho cell 40 mL, 25 miếng
 • 11059612        Ống chiết bằng sợi thủy tinh cho cell 80 mL, 25 miếng
 • 11059611        Ống chiết bằng sợi thủy tinh cho cell 120 mL, 25 miếng

Complete your portfolio