We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

AstraZeneca Pharma India Ltd., India

“Rotary evaporator is a basic requirement of any chemistry laboratory. The name BUCHI is synonymous with this application mainly because of their quality product and ruggedness of these equipments. Various models are available for special applications/requirements. These are very useful not only in laboratory but also in production activity particularly on pilot scale/ kilo lab scale”

PDF

Customer name

K. S. Bhide

Company / Institution

AstraZeneca Pharma India Ltd.,

Product lines

Industries

Sản phẩm
Rotavapor® R-250

Chúng tôi cung cấp sản phẩm cho hiệu suất, hiệu quả và độ an toàn cao nhất. Vận hành và xử lý trực quan cho quá trình chưng cất công nghiệp tin cậy và hiệu quả cao. Nhờ sử dụng vật liệu chất lượng cao, độc quyền, Rotavapor® R-250 là một sự đầu tư lâu dài.

Rotavapor® R-250 EX

Vận hành và xử lý trực quan đảm bảo an toàn và chưng cất công nghiệp hiệu quả. Tùy chỉnh thiết bị Rotavapor® công nghiệp theo nhu cầu của bạn. Đáp ứng các quy định EX mới nhất, bạn luôn có được quá trình chưng cất an toàn với bình có kích thước lên đến 50 lít.

Rotavapor® R-220 EX

Vận hành và xử lý trực quan đảm bảo an toàn và chưng cất công nghiệp hiệu quả. Tùy chỉnh thiết bị Rotavapor® công nghiệp theo nhu cầu của bạn. Đáp ứng các quy định EX mới nhất, bạn luôn có được quá trình chưng cất an toàn với bình có kích thước lên đến 20 lít.

Solutions
Solution Ex zone Products

Giải pháp «Industrial Evaporation Ex Zone»

Khách hàng cần phải vận hành thiết bị Rotavapor® trong môi trường đã được bảo vệ chống cháy nổ. Giải pháp «Industrial Evaporation Ex Zone» cung cấp cả hai loại Rotavapor® 20 lít và 50 lít phiên bản chống cháy nổ đã được ATEX phê chuẩn, đảm bảo hoạt động an toàn.