BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

CEFAS, location; Lowestoft, East Anglia, UK

“SpeedExtractor is an exhaustive, reliable and quick system for the extraction of environmental samples. It speeds up and helps us during our sample treatment step.”

09_EN-127_Extraction-of-brominated-flame-retardants

PDF

Customer name

Dr S. Losada, Analytical Research Chemist

Company / Institution

CEFAS, location; Lowestoft, East Anglia, UK

Product lines

Industries

Sản phẩm
SpeedExtractor E-916

SpeedExtractor là giải pháp tốt nhất cho phương pháp tách chiết dung môi áp suất cao (PSE) tốc độ nhanh. Tăng năng suất nhờ thực hiện 6 mẫu cùng lúc. Quy trình chuẩn bị mẫu đã được chuẩn hóa giúp cho thao tác dễ dàng hơn và phần thu hồi dung môi đã được lập trình sẵn.

Solutions
09_Transfer_SpeedEx_Analyst_2.jpg

Giải pháp «Extraction Throughput»

Bạn cần kết quả phân tích càng nhanh càng tốt, trong khi đó, bạn phải đối mặt với một số lượng mẫu khổng lồ. Chúng tôi cung cấp giải pháp kết hợp để tách chiết dung môi áp suất cao (PSE) với tốc độ và năng suất cao chưa từng có trong một phạm vi rộng lớn các lĩnh vực ứng dụng.