CSM Bakery Supplies Europe, Germany

“The BUCHI Mini Spray Dryer B-290 with spray chilling accessory is an excellent system for small-scale testing on the behavior of fat during spray chilling (or spray congealing).”

Feed_food_wheat

PDF

Customer name

n.a.

Company / Institution

CSM Bakery Supplies Europe, Germany

Product lines

Industries

Sản phẩm
B-290

Trong hơn 30 năm qua, sản phẩm của BUCHI đã được kiểm chứng là dễ sử dụng với hiệu quả hoạt động cao. Hãy cùng tìm hiểu tính hiệu quả và sự linh hoạt vượt trội của sản phẩm.

Solutions
Spray Drying solution medium

Giải pháp «Spray Drying Medium» (2 – 25 μm)

Bạn muốn nhận được lợi ích từ công nghệ sấy phun tiên tiến cho quy trình phát triển sản phẩm khắt khe của bạn. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với nhiều tính năng trong ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian phát triển

Spray Drying solution large

Giải pháp «Spray Drying Large» (10 – 60 μm)

Bạn cần máy sấy phun trong phòng thí nghiệm có khả năng sản xuất các hạt với kích cỡ rất lớn và bột chảy tự do. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với máy sấy phun mini B-290 với chất lượng đã được khẳng định và đầu phun Ultrasonic mới.