We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

CNR (National Research Council), ISTEC (Institute of Science and Technology for Ceramics), Italy

“Thanks also to the improvements obtained with the Mini Spray Dryer B-290, the research group has been mentioned as one of the best Italian startup entities in 2010.”

Spray Drying of Ceramic materials

PDF

Customer name

NR (National Research Council), ISTEC (Institute of Science and Technology for Ceramics), Italy

Company / Institution

NR (National Research Council), ISTEC (Institute of Science and Technology for Ceramics), Italy

Product lines

Industries

Sản phẩm
B-290

Trong hơn 30 năm qua, sản phẩm của BUCHI đã được kiểm chứng là dễ sử dụng với hiệu quả hoạt động cao. Hãy cùng tìm hiểu tính hiệu quả và sự linh hoạt vượt trội của sản phẩm.

Inert Loop B-295

Inert Loop là phụ kiện hoàn hảo để máy sấy phun mini B-290 và máy sấy phun nano B-290 có thể xử lý an toàn các dung môi hữu cơ. Hơn nữa, thiết bị này còn giúp bảo tồn tài nguyên và môi trường nhờ vào những nguyên lý chức năng của nó.

Solutions
Spray Drying solution medium

Giải pháp «Spray Drying Medium» (2 – 25 μm)

Bạn muốn nhận được lợi ích từ công nghệ sấy phun tiên tiến cho quy trình phát triển sản phẩm khắt khe của bạn. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với nhiều tính năng trong ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian phát triển

Spray Drying solution large

Giải pháp «Spray Drying Large» (10 – 60 μm)

Bạn cần máy sấy phun trong phòng thí nghiệm có khả năng sản xuất các hạt với kích cỡ rất lớn và bột chảy tự do. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với máy sấy phun mini B-290 với chất lượng đã được khẳng định và đầu phun Ultrasonic mới.