We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

Université de Rouen, Laboratoire SMS EA3233, France

The BUCHI spray drying devices were indispensable tools for laboratory scale studies of APIs and organic excipients behaviours.

Pharma_pills_different_colored

Customer name

Mr. Damiens Martins, Université de Rouen

Company / Institution

Université de Rouen, Laboratoire SMS EA3233, France

Product lines

Industries

Sản phẩm
B-290

Trong hơn 30 năm qua, sản phẩm của BUCHI đã được kiểm chứng là dễ sử dụng với hiệu quả hoạt động cao. Hãy cùng tìm hiểu tính hiệu quả và sự linh hoạt vượt trội của sản phẩm.

Dehumidifier B-296

Máy hút ẩm B-296 là một điều cần thiết để giữ không khí khô hoặc để làm việc liên tục với hỗn hợp nước và dung môi hữu cơ. Thiết bị này đảm bảo quá trình diễn ra hiệu quả và ổn định.

Inert Loop B-295

Inert Loop là phụ kiện hoàn hảo để máy sấy phun mini B-290 và máy sấy phun nano B-290 có thể xử lý an toàn các dung môi hữu cơ. Hơn nữa, thiết bị này còn giúp bảo tồn tài nguyên và môi trường nhờ vào những nguyên lý chức năng của nó.

Solutions
Nano Spray Dryer B-90

Giải pháp «Spray Drying Small» (200 nm – 5 μm)

Bạn phải giải quyết các vấn đề về chi phí đắt đỏ cho nguyên liệu mẫu hoặc muốn thu được các hạt nhỏ nhất. Chúng tôi cung cấp giải pháp gồm ba công nghệ được cấp bằng sáng chế để hỗ trợ công việc nghiên cứu và cung cấp những khả năng mới.

Spray Drying solution medium

Giải pháp «Spray Drying Medium» (2 – 25 μm)

Bạn muốn nhận được lợi ích từ công nghệ sấy phun tiên tiến cho quy trình phát triển sản phẩm khắt khe của bạn. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với nhiều tính năng trong ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian phát triển

Spray Drying solution large

Giải pháp «Spray Drying Large» (10 – 60 μm)

Bạn cần máy sấy phun trong phòng thí nghiệm có khả năng sản xuất các hạt với kích cỡ rất lớn và bột chảy tự do. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với máy sấy phun mini B-290 với chất lượng đã được khẳng định và đầu phun Ultrasonic mới.