Pharma Core

Just from the way it is designed, it is easy to use and very user-friendly. In Pharma Core they get used 24 hours for 7 days. So, they've really been a work horse for us over the years.

Customer name

Elso DiFranco, Ph.D.

Company / Institution

Pharma Core

Product lines

Industries

Sản phẩm
Rotavapor® R-250

Chúng tôi cung cấp sản phẩm cho hiệu suất, hiệu quả và độ an toàn cao nhất. Vận hành và xử lý trực quan cho quá trình chưng cất công nghiệp tin cậy và hiệu quả cao. Nhờ sử dụng vật liệu chất lượng cao, độc quyền, Rotavapor® R-250 là một sự đầu tư lâu dài.

Rotavapor® R-250 EX

Vận hành và xử lý trực quan đảm bảo an toàn và chưng cất công nghiệp hiệu quả. Tùy chỉnh thiết bị Rotavapor® công nghiệp theo nhu cầu của bạn. Đáp ứng các quy định EX mới nhất, bạn luôn có được quá trình chưng cất an toàn với bình có kích thước lên đến 50 lít.

Rotavapor® R-220 EX

Vận hành và xử lý trực quan đảm bảo an toàn và chưng cất công nghiệp hiệu quả. Tùy chỉnh thiết bị Rotavapor® công nghiệp theo nhu cầu của bạn. Đáp ứng các quy định EX mới nhất, bạn luôn có được quá trình chưng cất an toàn với bình có kích thước lên đến 20 lít.