We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

K-360 for nitrogen analysis in soil, fertilizer and plants

“The unit provides fast and accurate results. The operational procedure is very easy and cuts labour costs.”

03_EN-042_Analysis in soil, fertilizer and plants

PDF

Company / Institution

Chinese Agricultural Institute

Experiences

The analysis time has been reduced compared to the ancient method of manual digestion, distillation and titration. The system is compatible with non-Kjeldahl method solvants. Results and reproduceability are excellent.

Product lines

Industries

Sản phẩm
KjelFlex K-360

Thực hiện xác định nitơ hoặc protein theo phương pháp Kjeldahl và chưng cất hơi nước bổ sung một cách linh hoạt nhất. Thiết lập theo mô-đun cho phép điều chỉnh KjelFlex K-360 vào thời điểm bất kỳ, có thể lựa chọn nhiều loại thiết bị chuẩn độ để đảm bảo vận hành suôn sẻ và dễ dàng.

Solutions
K-360_lab

Giải pháp «Kjeldahl Flexibility»

Bạn muốn linh hoạt bằng cách sử dụng các sản phẩm trong phân tích Kjeldahl theo phương pháp cổ điển cho cả các ứng dụng liên quan mà không muốn mất thời gian thực hiện các thay đổi. Giải pháp theo mô-đun ở mức cao của chúng tôi xử lý được các ứng dụng Kjeldahl bán tự động cũng như các ứng dụng phá mẫu hồi lưu và chưng cất trực tiếp.