BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

K-436 and K-355 for nitrogen analysis of pharmaceutical excipients

“Since the system is automated, other jobs in the laboratory can be done while digestion is taking place. The distillation unit has also shown to give good recoveries and precision.”

14_PH-130_Nitrogen analysis of pharmaceutical excipients

PDF

Customer name

P. Shah, Analytical chemist

Company / Institution

Butterworth Laboratories, United Kingdom

Experiences

The BUCHI K-355 distillation unit in combination with the K-436 SpeedDigester provides an integrated solution that meets Butterworth’s customer’s requirements.

Product lines

Industries

Sản phẩm
SpeedDigester

Máy SpeedDigester hồng ngoại thiết lập các tiêu chuẩn mới về tốc độ phá mẫu, sử dụng linh hoạt và có khả năng tái lặp kết quả. Làm tăng năng suất mẫu trong xác định nitơ bằng kỹ thuật phá mẫu Kjedahl và bổ sung chức năng thiết bị bất cứ khi nào nhu cầu thay đổi.

Distillation Unit K-350 / K-355

Phương pháp Kjeldahl dùng xác định nitơ hoặc protein được chấp thuận chính thức là phương pháp tiết kiệm nhất. Mở rộng phạm vi các ứng dụng với các tính năng bổ sung của K-355.

Solutions
Solution «Kjeldahl Basic»

Giải pháp «Kjeldahl Basic»

Bạn tìm kiếm một sản phẩm tiết kiệm chi phí để xác định nitơ bazơ theo phương pháp Kjeldahl vận hành đơn giản. Chúng tôi cung cấp giải pháp cơ bản ít phải lập trình phức tạp hoặc chuẩn độ tự động nhưng với nhiều tùy chọn để có thể mở rộng phạm vi các ứng dụng.

Links