BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

K-449 for protein determination in food, feed and grain

“The KjelDigester helps us to get results faster and it is the ideal companion to our automated Kjeldahl system. The reliability of these instruments is essential for our service laboratory, thus we really appreciate the great support from the BUCHI service team.”

11_FB-136_Protein determination in food, feed and grain

PDF

Customer name

Mrs. Barbara Vogel, Nutrient Analysis, Laboratory Manager

Company / Institution

UFAG Laboratorien AG, Switzerland

Product lines

Industries

Sản phẩm
K-449

KjelDigester làm giảm thời gian thực hiện quy trình phá mẫu dựa trên khối đến hai giờ và đáp ứng được các yêu cầu cao nhất về an toàn. Mức độ tự động hóa cao là tính năng phù hợp hoàn hảo với KjelMaster System, cho phép tạo năng suất mẫu cao chưa từng thấy.

Solutions
K-449_K-375_throughput

Giải pháp «Kjeldahl Throughput»

Bạn phải xác định nitơ cho số lượng mẫu tăng cao chưa từng có theo phương pháp Kjeldahl, với chi phí gia tăng cho mỗi phân tích và yêu cầu cung cấp các tài liệu đầy đủ. Chúng tôi cung cấp một giải pháp phân tích đến 120 mẫu trong một ngày làm việc/người, với việc xử lý mẫu và dữ liệu được tự động hóa tối đa.

Links