Image

The champion always saves the day

Youtube Link

https://www.youtube.com/watch?v=v8Q9I0YxO7E

Title

Hãy xem cách Chuyên Gia tiết kiệm thời gian trong một ngày

Lead

Hãy theo dõi một ngày quá trình sản xuất thực phẩm của Chuyên gia Phân Tích Thực Phẩm. Hay xem các hình ảnh động và tải hướng dẫn của anh ấy.

Text size

M

Call to Action

Text position

Below image

Image size

Small

Tải về

incoming
Kiểm tra hàng hóa đến

"Tập 1: Kết quả nhanh trong kiểm tra hàng hóa Tải về Tập 1 của Sách Hướng Dẫn và khám phá cách bạn có thể tăng tốc quá trình của bạn. Ngoài ra, tìm Tài Liệu Ứng Dụng cho ngành cụ thể của bạn

Tải Tập 1

production
Sản xuất

Tập 2: Đánh bại chi phí trong sản xuất
Tải xuống tập 2 của Hướng dẫn của Chuyên gia và tìm hiểu cách tiết kiệm chi phí trong khi theo dõi dây chuyền sản xuất của bạn. Ngoài ra, hãy tìm hiểu sâu về các phương pháp NIR theo lô và liên tục và các tham số của ngành cụ thể

Tải Tập 2

Final goods inspection
Kiểm tra thành phẩm

Tập 3: Cung cấp giải pháp kiểm soát chất lượng nhanh chóng, hiệu quả
và chính xác trong kiểm tra thành phẩm. Tải xuống Tập 3 của Tài liệu hướng dẫn chuyên gia để cải thiện quy trình làm việc của bạn để phân tích chất béo, đạm, và chất gây nhiễu. Ngoài ra, hãy tự cập nhật các tiêu chuẩn và tìm các ứng dụng phù hợp với ngành của bạn

Tải xuống Tập 3

Tham gia Hành trình Extreme NIR của chúng tôi

Video giải pháp thực phẩm của BUCHI

ProxiMate
Tham gia Hành trình Extreme NIR của chúng tôi

Ứng dụng phù hợp, cực kỳ mạnh mẽ và hoạt động đơn giản là những tính năng chính của NEW BUCHI ProxiMate NIR. Phân tích mẫu của bạn ngay bên cạnh dây chuyền sản xuất.

Tìm hiểu thêm

Video giải pháp thực phẩm của BUCHI

Chúng tôi có một danh sách video. Hãy xem qua để thấy sản phẩm của chúng tôi làm việc trong ngành thực phẩm

Xem

Tìm các ứng dụng cụ thể

Bạn muốn tham khảo ứng dụng thực hiện trên sản phẩm của chúng tôi trong phân tích các nền mẫu khác nhau? Hãy truy cập vào "Tìm Kiếm Ứng Dụng và tải những Tài Liệu Ứng Dụng"

Tìm Kiếm Ứng Dụng