BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp cô quay công nghiệp

Hiệu suất đáng tin cậy đối với thể tích lớn

Dẫn đầu thị trường thiết bị cô quay công nghiệp, BUCHI cung cấp những giải pháp cô quay công nghiệp chuyên biệt, dành riêng cho khách hàng. Dù bạn cần nồng độ, tái chế dung môi hay sấy khô, chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ cho quá trình cô quay quy mô lớn trong quy trình sản xuất công nghiệp và thí điểm.

Tabs