BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close
Chromapedia: the Complete Guide VN-EN

How to master flash and prep HPLC

Chromapedia: the complete guide
Download now
Material Science Batteries VN-VI

Whitepaper

Graphene-based composites for lithium batteries by spray drying

Download now
COSMETICS LAB 4th Issue VN-EN

"COSMETICS LAB" science magazine

The QC the customer needs

Download issue 4
NIR-Online animal food solutions VN-EN

NIR-Online food solutions

Improve your profitability in production!
More information
Dr. Schiffter

Ý kiến của khách hàng

“The Lyovapor™ L-200 is an extremely high quality laboratory Freeze Drying system for a wide range of applications. The operation of the Freeze Dryer and the drying of all kinds of different samples are straightforward."

Prof. Dr. Heiko A. Schiffter-Weinle
Department of Galenics, TH Köln/University of Applied Sciences
Read more
About BUCHI

Giới thiệu BUCHI

Trong 80 năm BUCHI là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về công nghệ phòng thí nghiệm cho R&D, kiểm soát chất lượng và sản xuất trên toàn thế giới.

Chúng tôi phục vụ rất nhiều ngành công nghiệp như hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và nước giải khát, thức ăn, phân tích môi trường hoặc học viện.

Read more

Upcoming Events

There are no upcoming events for your selected language. For past events please refer to our events archive.