BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close
SyncorePlus VN-EN

SyncorePlus adds a plus to your laboratory

Take me to SyncorePlus
Chromapedia Vol. 3: Basic Principles of Flash and Prep HPLC VN-EN

How to master chromatography for successful separations

“Chromapedia Vol. 3: Basic Principles of Flash and Prep HPLC”
Download now
COSMETICS LAB 3rd Issue VN-EN

"COSMETICS LAB" science magazine

Innovation in ingredients and cosmetics formulation

Download issue 3
Material Science Advanced Ceramics VN-EN

8 things to know about advanced ceramics

Essential facts on properties, processes and use of technical ceramics

Download now
Dr. Schiffter

Ý kiến của khách hàng

“The Lyovapor™ L-200 is an extremely high quality laboratory Freeze Drying system for a wide range of applications. The operation of the Freeze Dryer and the drying of all kinds of different samples are straightforward."

Prof. Dr. Heiko A. Schiffter-Weinle
Department of Galenics, TH Köln/University of Applied Sciences
Read more
About BUCHI

Giới thiệu BUCHI

Trong 80 năm BUCHI là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về công nghệ phòng thí nghiệm cho R&D, kiểm soát chất lượng và sản xuất trên toàn thế giới.

Chúng tôi phục vụ rất nhiều ngành công nghiệp như hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và nước giải khát, thức ăn, phân tích môi trường hoặc học viện.

Read more

Upcoming Events

There are no upcoming events for your selected language. For past events please refer to our events archive.