Update on COVID 19

Read Now close
COSMETICS LAB 2nd Issue VN-EN

"COSMETICS LAB" science magazine

Must-knows on ingredient selection

Download issue 2
Chromapedia Vol. 1: Detection Methods VN-EN

Sharpen your detection skills

with “Chromapedia Vol. 1: Detection Methods”

Download now
The five essentials of fat extraction VN-EN

The five essentials of fat extraction

and how they make your process quick and compliant
Download booklet
Extraction Adviser for Environmental Samples VN-EN

Extraction Adviser for Environmental Samples

How to perform efficient solvent extraction of air, soil, sediment and wastewater samples
Download now
Dr. Schiffter

Ý kiến của khách hàng

“The Lyovapor™ L-200 is an extremely high quality laboratory Freeze Drying system for a wide range of applications. The operation of the Freeze Dryer and the drying of all kinds of different samples are straightforward."

Prof. Dr. Heiko A. Schiffter-Weinle
Department of Galenics, TH Köln/University of Applied Sciences
Read more
About BUCHI

Giới thiệu BUCHI

Trong 80 năm BUCHI là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về công nghệ phòng thí nghiệm cho R&D, kiểm soát chất lượng và sản xuất trên toàn thế giới.

Chúng tôi phục vụ rất nhiều ngành công nghiệp như hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và nước giải khát, thức ăn, phân tích môi trường hoặc học viện.

Read more

Upcoming Events

There are no upcoming events for your selected language. For past events please refer to our events archive.