We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close
COSMETICS LAB VN-EN

"COSMETICS LAB" science magazine

 

Latest cosmetics trends for research, development, formulation and testing
Download magazine
The five essentials of fat extraction VN-EN

The five essentials of fat extraction

and how they make your process quick and compliant
Download booklet
Extraction Adviser for Environmental Samples VN-EN

Extraction Adviser for Environmental Samples

How to perform efficient solvent extraction of air, soil, sediment and wastewater samples
Download now
Lyovapor L-200 with Pump VN-VI

Giải pháp L-200 linh hoạt mới giúp đông khô những dung môi hữu cơ

Tìm hiểu thêm
Dr. Schiffter

Ý kiến của khách hàng

“The Lyovapor™ L-200 is an extremely high quality laboratory Freeze Drying system for a wide range of applications. The operation of the Freeze Dryer and the drying of all kinds of different samples are straightforward."

Prof. Dr. Heiko A. Schiffter-Weinle
Department of Galenics, TH Köln/University of Applied Sciences
Read more
About BUCHI

Giới thiệu BUCHI

Trong 80 năm BUCHI là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về công nghệ phòng thí nghiệm cho R&D, kiểm soát chất lượng và sản xuất trên toàn thế giới.

Chúng tôi phục vụ rất nhiều ngành công nghiệp như hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và nước giải khát, thức ăn, phân tích môi trường hoặc học viện.

Read more

Upcoming Events

There are no upcoming events for your selected language. For past events please refer to our events archive.