ผลิตภัณฑ์

วิธีการแก้ปัญหาของเรา

สร้างเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1939 BUCHI ได้เป็นผู้นำในการจัดหาวิธีการแก้ปัญหา นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพและการผลิตในโรงงานที่มีอยู่ทั่วภูมิภาคยุโรป เอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย 

AS4A8938.jpg

เครื่องมือ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการมีพื้นฐานของประสบการณ์และนวัตกรรมที่ยาวนานหลายทศวรรษ

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องระเหยระดับอุตสาหกรรมและแบบคู่ขนาน การทำแห้งแบบพ่นฝอย จุดหลอมเหลว วิธีโครมาโทกราฟีเชิงเตรียมการ การสกัด การกลั่นและการย่อย และเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ใกล้อินฟราเรด ตามมาตรฐานระดับสูงสุดที่ลูกค้าทั่วโลกของเราเรียกร้อง 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือของเรา
AS4A9019.jpg

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

ออกแบบผลิตภัณฑ์ BUCHI แบบเฉพาะตัวตามความต้องการของคุณ 

หมวดหมู่ของชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่ขยายอย่างครอบคลุมของเรา เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่นิยามคุณภาพซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นของเรา เรานำเสนอการสนับสนุนที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้ในการค้นหาชิ้นส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อผลิตภัณฑ์ BUCHI แบบเฉพาะตัวของคุณและรักษาเครื่องมือเหล่านี้เพื่อความทนทานยาวนานในการทำงาน 

ศึกษาข้อมูลชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของเรา
AS4A6520_sanami.jpg

บริการต่างๆ

หัวใจสำคัญในทุกวิธีการแก้ปัญหาของ BUCHI 

เป้าหมายของเราคือการรักษาความถูกต้อง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เหนือความคาดหมายของคุณสำหรับอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ BUCHI บริการของเราเป็นวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานของ BUCHI การออกแบบเฉพาะที่สมบูรณ์แบบซึ่งเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานของคุณ และมีพื้นฐานจากประสบการณ์ที่ยาวนานหลายทศวรรษในด้านผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา
AS4A7886.jpg