อุปกรณ์เสริมสำหรับขวด vial

การวัดของขวดแก้วเล็กแบบอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริม Vial สำหรับNIRFlex Solids วัดตัวอย่างที่เป็นของแข็งได้สูงสุด 6 ตัวอย่างโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริมสำหรับขวด vial