ชุดอัปเกรด

Nano Spray Dryer B-90 / B-90 HP (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน) แบบพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง

ชุดอัปเกรดสำหรับ Nano Spray Dryer B-90 / B-90 HP (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน) เพื่อเตรียมสำหรับการทำงานของตัวทำละลายอินทรีย์ในวงปิดด้วย Inert Loop B-295 (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกับสารเคมี) หรือ Dehumidifier B-296 Nano (เครื่องกำจัดความชื้น) 

ชุดอัปเกรด