หัวพ่นของเหลวสามตัวแบบสมบูรณ์

สำหรับตัวอย่างที่ผสมกันได้

สำหรับการป้อนของเหลวสองชนิดโดยแยกกันอิสระไปยังปลายหัวพ่น เช่นตัวอย่างที่ผสมเช้ากันไม่ได้หรือสารตั้งต้นต่างๆสำหรับ Mini Spray Dryer B-290 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) (รวมถึงตัวหัวพ่น ข้อต่อป้อนสาร ฝาปิดและปลาย)

หัวพ่นของเหลวสามตัวแบบสมบูรณ์