อุปกรณ์เสริมสำหรับการพ่นฝอยลดอุณหภูมิ

สำหรับการละลายของแว็กซ์และไขมัน

อุปกรณ์เสริมช่วยให้คุณสามารถใช้งานการพ่นฝอยลดอุณหภูมิได้: สารละลายที่ร้อนจะกระจายไปตามกระแสอากาศเย็น ซึ่งทำให้เกิดการแข็งตัวทันที สำหรับการหลอมเหลวที่มีอุณหภูมิสูงถึง 70 °C ระบบประกอบด้วยภาชนะป้อนสารในอ่างควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งเซ็นเซอร์และฮีตเตอร์ วาล์วเข็มสำหรับป้อนผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้ความร้อนล่วงหน้าของอากาศอัด เข้ากันได้กับ Mini Spray Dryer (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) ตั้งแต่ปี 2005 ทั้งนี้คุณจำเป็นต้องมีชุดบริการซ่อมบำรุงสำหรับระบบรุ่นเก่า

อุปกรณ์เสริมสำหรับการพ่นฝอยลดอุณหภูมิ