ชุดแก้วดูดซับ SO₂

สำหรับการใช้ซัลไฟต์

ด้วยชุดแก้วที่ประกอบด้วยภาชนะบรรจุสองชิ้น คุณจึงสามารถเก็บสารกลั่นเพื่อวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ได้

ชุดแก้วดูดซับ SO₂