ชุดเครื่องพ่นละอองขนาดเล็ก

สำหรับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดด้วย Nano Spray Dryer B-90 HP (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน)

แผ่นตาข่ายเจาะรูอย่างแม่นยำสำหรับหัวสเปรย์ของ Nano Spray Dryer B-90 HP (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน) บรรลุผลลัพธ์อนุภาคขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งต่ำสุดถึง 200 nm ด้วย Nano Spray Dryer B-90 HP (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน) ชุดประกอบด้วยหัวพ่น 3 ตัว

ชุดเครื่องพ่นละอองขนาดเล็ก