ชุดเครื่องพ่นละอองขนาดใหญ่

เพื่อให้ได้อนุภาคขนาดใหญ่ที่สุด

แผ่นตาข่ายเจาะรูอย่างแม่นยำสำหรับหัวสเปรย์ของ Nano Spray Dryer B-90 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน) บรรลุผลลัพธ์อนุภาคใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สูงถึง 5 µm ด้วย Nano Spray Dryer B-90 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน) ชุดประกอบด้วยหัวพ่น 3 ตัว

ชุดเครื่องพ่นละอองขนาดใหญ่