ตัวกรองขาออก

ปกป้องผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

กรองเพื่อปกป้องเครื่องปั่นแก๊ส ผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมจากอนุภาคขนาดเล็ก รวมตัวกรองเข็มโพลีเอสเตอร์หนึ่งตัวและตัวกรองเมมเบรน PTFE หนึ่งตัว แนะนำให้ใช้กับ Mini Spray Dryers B-290 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) ทุกรุ่น

ตัวกรองขาออก