เซลล์การวัดของ NIRFlex Liquids

สร้างสภาวะที่เหมาะสมและมีการควบคุมสำหรับการตรวจวิเคราะห์ของเหลว

NIRFlex Liquids เป็นรูปแบบการจัดเรียงที่เหมาะสำหรับการวัดของเหลวใสและโปร่งแสงในรูปแบบแสงส่องทะลุผ่าน ทำให้สามารถตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่ควบคุมได้และรองรับคิวเวทท์ได้สูงสุด 6 หลอด

เซลล์การวัดของ NIRFlex Liquids