ขาตั้ง Up-View สำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

ขาตั้ง ชนิด Up-View

กรอบติดตั้งเซนเซอร์สำหรับ Up-View

การวัด

ขาตั้ง Up-View สำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)