กล่องการติดตั้ง NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) แบบมัลติพอยท์

จ่ายไฟให้เซ็นเซอร์มัลติพอยต์หรือส่วนหัวอุปกรณ์

กล่องการติดตั้งจะจ่ายไฟให้เซ็นเซอร์มัลติพอยต์หรือส่วนหัวอุปกรณ์

กล่องการติดตั้ง NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) แบบมัลติพอยท์