ที่ยกขวดทรงลูกแพร 20 L แบบยกด้วยมือ

วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการจัดการขวดระเหยทรงลูกแพรขนาดใหญ่

เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและถอดขวดระเหยทรงลูกแพรควบคู่ไปกับการขนส่งที่ปลอดภัย นี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการจัดการกับขวดที่หนักและร้อน

ที่ยกขวดทรงลูกแพร 20 L แบบยกด้วยมือ