เม็ดเจลดาห์ลไทเทเนียม

ประหยัดเวลาในขั้นตอนการย่อย

เม็ดเจลดาห์ลไทเทเนียมช่วยให้คุณประหยัดเวลาในขั้นตอนการย่อย หนึ่งกล่องบรรจุ 1,000 เม็ด ประกอบไปด้วย K2SO4 3.5 g / CuSO4 ∙ 5 H2O 0.105 g / TiO2 0.105 g

เม็ดเจลดาห์ลไทเทเนียม