เม็ดเจลดาห์ลมิสซูรี

ใช้งานง่ายและใช้ได้อเนกประสงค์

เม็ดเจลดาห์ลประกอบไปด้วยเกลือเฉื่อยเป็นส่วนใหญ่ (โพแทสเซียมซัลเฟตหรือโซเดียมซัลเฟต) ซึ่งจะเพิ่มจุดเดือดของกรดซัลฟูริก ส่วนประกอบเพิ่มเติมคือตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ ซึ่งช่วยเร่งปฏิกิริยาทางเคมี เม็ดเจลดาห์ลมิสซูรีนั้นง่ายต่อการใช้งานและใช้งานได้หลากหลาย หนึ่งกล่องบรรจุ 1,000 เม็ด ประกอบไปด้วย K2SO4 4.98 g / CuSO4 ∙ 5 H2O 0.02 g 

เม็ดเจลดาห์ลมิสซูรี