เม็ดเจลดาห์ลป้องกันการเกิดโฟม

ลดการเกิดขึ้นของโฟม

เม็ดเจลดาห์ลป้องกันการเกิดโฟมเหมาะสำหรับลดการเกิดของโฟม หนึ่งกล่องบรรจุ 1,000 เม็ด ประกอบไปด้วย Na2SO4 0.97 g / สารป้องกันการเกิดฟองซิ​ลิโคน 0.03 g

เม็ดเจลดาห์ลป้องกันการเกิดโฟม