แผ่นฉนวน 6 x 300 ml

สำหรับ SpeedDigester (เครื่องย่อยความเร็วสูง)

แผ่นฉนวนสำหรับการใช้งานกับหลอดตัวอย่างขนาด 300 mL กับ SpeedDigester (เครื่องย่อยความเร็วสูง)

แผ่นฉนวน 6 x 300 ml