ตัวยึดหลอดตัวอย่างแก้ว ทำด้วย อุปกรณ์เสริมPTFE

จัดการสะดวกและทำให้หลอดแก้วตัวอย่างแห้ง

ที่จับสามารถใช้ได้กับไมโครเวฟสำหรับหลอดตัวอย่างแก้วพร้อมเซรามิกฟริต เหมาะสำหรับการทำแห้งอย่างรวดเร็วหลังจากการไฮโดรไลซิส ใช้ได้กับหลอดแก้วตัวอย่างพร้อมเซรามิกฟริต (11067497) และหลอดแก้วตัวอย่างพร้อมเซรามิกฟริตแบบยาว (11067815)

ตัวยึดหลอดตัวอย่างแก้ว ทำด้วย อุปกรณ์เสริมPTFE