ไซโคลนประสิทธิภาพสูง

เก็บตัวอย่างและอนุภาคขนาดเล็ก

ไซโคลนประสิทธิภาพสูงที่มีอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ของอนุภาคขนาดเล็กและตัวอย่างขนาดเล็กที่สูงขึ้นสำหรับ Mini Spray Dryer B-290 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) รวมซีล ฝาเกลียว และขวดรับผลิตภัณฑ์สำหรับปริมาณเล็กน้อย

ไซโคลนประสิทธิภาพสูง