หลอดแก้วบรรจุตัวอย่างทรงยาวพร้อมส่วนที่ถูกเคลือบด้วยเซรามิกฟริต

หลอดแก้วบรรจุตัวอย่างชนิดใช้ซ้ำ

หลอดแก้วบรรจุตัวอย่างชนิดใช้ซ้ำได้พร้อมด้วยเซรามิกฟริต ขนาดยาว ใช้สำหรับการสกัดในโถแก้วอเนกประสงค์ของ UniversalExtractor E-800 (เครื่องสกัด) ใช้ได้กับ HydrolEx H-506 (เครื่องไฮโดรไลซิส)

หลอดแก้วบรรจุตัวอย่างทรงยาวพร้อมส่วนที่ถูกเคลือบด้วยเซรามิกฟริต