ชุดอุปกรณ์แก้ว

เพิ่มความเร็วและความยืดหยุ่น

ชุดอุปกรณ์แก้วครบชุดสำหรับ Mini Spray Dryer B-290 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) รวมถึงข้อเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างการทำงานและกระบวนการล้าง

ชุดอุปกรณ์แก้ว