บีกเกอร์งานสกัดสาร ขนาดมาตรฐาน

ชุดบีกเกอร์ 2 ใบ

บีกเกอร์แก้วทนความร้อนสูงมาตรฐานสำหรับการสกัด โดยใช้กับ FatExtractor E-500 SOX (เครื่องสกัดไขมัน) ECE และ UniversalExtractor E-800 (เครื่องสกัด)

บีกเกอร์งานสกัดสาร ขนาดมาตรฐาน