ขวดระเหยทรงลูกแพร 10 L สีน้ำตาล

ขวดระเหยทรงลูกแพรพร้อมการป้องกันแสง UV

ขวดระเหยทรงลูกแพร 10 L สำหรับปริมาตรตัวอย่างสูงสุด 6 L แก้วสีน้ำตาลเพื่อปกป้องตัวอย่างจากแสง UV ขนาดหน้าแปลน 150 mm ผลิตจากแก้วทนความร้อนสูง 3.3

ขวดระเหยทรงลูกแพร 10 L สีน้ำตาล