ห้องอบแห้งพร้อมชั้นวาง 4 HT

วิธีการขั้นสูงในการทำแห้งแบบเยือกแข็ง

โถทำแห้งอะคริลิคพร้อมฝาปิดและชั้นวางแบบทำความร้อน 4 ชั้น (สูงสุด 60 °C) และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวอย่าง 4 ตัวสำหรับ BUCHI Lyovapors Pro (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

ห้องอบแห้งพร้อมชั้นวาง 4 HT