วาล์วน้ำหล่อเย็น

การหล่อเย็นที่ประหยัดน้ำ

วาล์วเปิดน้ำหล่อเย็นป้อนระหว่างการกลั่น/การสกัด ขอแนะนำหากไม่ได้ใช้ Recirculating chiller (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

วาล์วน้ำหล่อเย็น